Satıldı

43OTS Syracuse New York

Fiyat:

178000$

Aylık Kira Getirisi:

3000$

Amortisman Süresi:

6 Yıl

Yıllık Dönüş Oranı:

%16

Yönetim Gideri:

2400$

Sigorta:

110$

Emlak Vergisi:

214$

Diğer:

80$

Aylık Net Gelir:

2356$
Amerika'da Bir Eviniz Olsun!