Satıldı

37KSY Syracuse New York

Fiyat:

90000$

Aylık Kira Getirisi:

1500$

Amortisman Süresi:

7 Yıl

Yıllık Dönüş Oranı:

%15

Yönetim Gideri:

120$

Sigorta:

80$

Emlak Vergisi:

110$

Diğer:

40$

Aylık Net Gelir:

1150$
Amerika'da Bir Eviniz Olsun!