Satıldı

17ASY Syracuse New York

Fiyat:

90000$

Aylık Kira Getirisi:

1600$

Amortisman Süresi:

7 Yıl

Yıllık Dönüş Oranı:

%16

Yönetim Gideri:

128$

Sigorta:

89$

Emlak Vergisi:

142$

Diğer:

40$

Aylık Net Gelir:

1201$
Amerika'da Bir Eviniz Olsun!